G-1N1DYM1XFT 1423601164745613
top of page

עולם החי - שירת הבריאה

יצאתי לגינה לכסות ברשת את הגפנים,

היו שם ציפורים מכל הסוגים שחגגו בשיר וזמר,

ובצאתי מסבך ענפי הגפנים,

היו דבורים שהתלבשו על שאריות הפרי שהשאירו הציפורים,

צילמתי ויצאתי לשלום בלי עקיצות עם צליל הזמזומים.

bottom of page